Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZGiKM GEOPOZ W ROKU 2024

 LP.

Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia (usługa, dostawa, robota budowlana)

Proponowany tryb przeprowadzenia postępowania lub innej procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia netto [PLN]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

1.

12-wsparcie dla oprogramowania narzędziowego obsługującego model 3D Miasta Poznania oraz serwera FME

Usługa

Bez stosowania Pzp

80.000

Styczeń 2024

2.

12-miesięczna umowa o kompleksową obsługę serwisową sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych RICOH

Usługa

Bez stosowania Pzp

70.000

Styczeń 2024

3.

Zakup konserwacji i przeglądów urządzeń serwerowni na okres 12 miesięcy

Usługa

Bez stosowania Pzp

100.000

Styczeń 2024

4.

Rozbudowa infrastruktury SAN (wymiana farmy serwerów #2 cz. II, przełącznik sieciowy TOR)

Dostawa, usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji

700.000

Luty 2024

5.

24-miesięczna umowa o bezprzewodowy dostęp do sieci Internet

Usługa

Bez stosowania Pzp

3.000

Marzec 2024

6.

12-miesięczne wsparcie dla systemu ochrony poczty elektronicznej ProofPoint

Usługa

Bez stosowania Pzp

22.000

Marzec 2024

7.

12-miesięczne wsparcie dla systemu ochrony F-Secure

Usługa

Bez stosowania Pzp

70.000

Marzec 2024

8.

Zakup i instalacja urządzeń brzegowych

Dostawa, usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji

700.000

Kwiecień 2024

9.

12-miesięczna umowa o konserwację i czyszczenie sprzętu komputerowego

Usługa

Bez stosowania Pzp

100.000

Kwiecień 2024

10.

12-miesięczne wsparcie dla systemu poczty elektronicznej Zimbra

Usługa

Bez stosowania Pzp

8.000/p>

Kwiecień 2024

11.

12-miesięczna umowa serwisowa na aplikacje Oracle

Usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji

293.000

Maj 2024

12.

12-miesięczne subskrypcje Microsoft Teams, MS Office 385, MobaXterm

Usługa

Bez stosowania Pzp

10.000

Maj 2024

13.

Zakup sprzętu komputerowego

Dostawa, usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji

150.000

Czerwiec 2024

14.

12-miesięczny support do oprogramowania GeoMedia

Usługa

Bez stosowania Pzp

28.000

Lipiec 2024

15.

12-miesięczne wsparcie dla 30 licencji Vmware Horizon

Usługa

Bez stosowania Pzp

40.000

Lipiec 2024

16.

12-miesięczne wsparcie dla systemu Vsphere

Usługa

Bez stosowania Pzp

20.000

Sierpień 2024

17.

12-miesięczna umowa o dostęp do sieci PESEL-NET

Usługa

Bez stosowania Pzp

10.000

Wrzesień 2024

18.

12-miesięczny support do Vmware Horizon

Usługa

Bez stosowania Pzp

25.000

Wrzesień 2024

19.

12-miesięczna umowa serwisowa na aplikację Documaster

Usługa

Bez stosowania Pzp

7.000

Wrzesień 2024

20.

12-miesięczne wsparcie dla systemów Citrix Netscaler, Veeam, FortiAuth

Usługa

Bez stosowania Pzp

53.000

Październik 2024

21.

12-miesięczna umowa serwisowa na aplikację WEGA

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki

360.000

Listopad 2024

22.

12-miesięczna umowa o usługi SMS

Usługa

Bez stosowania Pzp

10.000

Listopad 2024

23.

12-miesięczna subskrypcja oprogramowania Adobe

Usługa

Bez stosowania Pzp

21.000

Listopad 2024

24.

12-miesięczne wsparcie i subskrypcje oprogramowania Topcon, Terrasolid, Bentley (OpenCities, ITwin)

Usługa

Bez stosowania Pzp

30.000

Listopad 2024

25.

12-miesięczne wsparcie dla systemu kolejkowego

Usługi

Bez stosowania Pzp

15.000

Grudzień 2024

26.

12-miesięczna umowa o dostęp do korporacyjnej sieci komputerowej UMP (POZMAN)

Usługa

Bez stosowania Pzp

13.000

Grudzień 2024

27.

12-miesięczna umowa o dostęp do sieci Internet (POZMAN)

Usługa

Bez stosowania Pzp

27.000

Grudzień 2024

28.

12- miesięczna umowa o serwis systemu obsługi pism i spraw Mdok

Usługa

Bez stosowania Pzp

60.000

Grudzień 2024

29.

12-miesięczna umowa o serwis systemu zarządzania Quatra Max

Usługa

Bez stosowania Pzp

65.000

Grudzień 2024

30.

Zakup usług hostingowych dla stron www, bip oraz obsługi DNS na okres 12 miesięcy

Usługa

Bez stosowania Pzp

10.000

Grudzień 2024

31.

Środki czystości

Dostawa

Bez stosowania ustawy Pzp

60.000,00

I kwartał 2024

32.

Materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i ploterów

Dostawa

Bez stosowania ustawy Pzp

45.000,00

I kwartał 2024

33.

Materiały biurowe oraz papier ksero i do ploterów

Dostawa

Bez stosowania ustawy Pzp

55.000,00

I kwartał 2024

34.

Prace malarskie i ogólnobudowlane, instalacyjne oraz dekarskie

Robota budowlana

Bez stosowania ustawy Pzp

80.000,00

II-III kwartał 2024

35.

Ochrona budynku

Usługa

Przetarg nieograniczony jako zamówienie na usługi społeczne

1.800.000,00

II-III kwartał 2024

36.

Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Junikowo i Kotowo.

Usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji

550.000

I-II kwartał

37.

Sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi pod nazwą: Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Junikowo i Kotowo.

Usługa

Zapytanie ofertowe

40.000

I-II kwartał

38.

Prace w zakresie rozwoju i modyfikacji systemu WEGA oraz opiniowania inicjalnej bazy GESUT.

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki

400.000

I-II kwartał

39.

Świadczenie usług pocztowych

Usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji

410.000

III-IV kwartał

40.

Rozbudowa systemu klimatyzacji serwerowni

Dostawy

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy (Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP: TAK
Zamówienie zastrzeżone: NIE Charakter zamówienia: zamówienia klasyczne).

243 902,44

czerwiec

 
 
 
 

Metadane

Data wytworzenia : 17.01.2023
Data publikacji : 20.01.2022 11:00
Data modyfikacji : 09.07.2024 09:27
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Jokiel
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry