Plan zamówień publicznych

PLAN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZGiKM GEOPOZ W ROKU 2023

 LP.

 Kom.Org.

Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj zamówienia: dostawa/ usługa/ robota budowlana

Proponowany tryb przeprowadzenia postępowania lub innej procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia [zł]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

1.

FAT

Środki czystości

Dostawa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

56910,57

I kwartał

2.

FAT

Materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i ploterów

Dostawa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

56910,57

I kwartał

3.

FAT

Materiały biurowe oraz papier ksero do ploterów

Dostawa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

65040,65

I kwartał

4.

GWF

Pozyskiwanie materiałów fotogrametrycznych uzupełniających zbiory SIP Miasta Poznania

Dostawa

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 uPzp

220000,00

I kwartał

5.

OPA

Sprawdzanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi pod nazwą: Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Ławica II i Krzyżowniki

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

28455,28

I kwartał

6.

OAG

Wykonywanie prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych w Poznaniu metodą digitalizacji dla wybranych nakładek sytuacyjnych analogowej mapy zasadniczej

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

48780,49

III/IV kwartał

7.

OWD

Prace w zakresie rozwoju i modyfikacji systemu WEGA

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki - art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1b uPzp

243902,44

III/IV kwartał

8.

OPA

Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Junikowo i Kotowo

Usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 uPzp

447154,47

IV kwartał

9.

OPA

Sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad pracami geodezyjnymi pod nazwą: Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Junikowo i Kotowo

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

32520,33

IV kwartał

10.

ZKS-BHP

Umowa o świadczenie usług w zakresie profilaktycznej opieki medycznej

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

25000,00

styczeń

11.

ZKI

Świadczenie usług pocztowych

Usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 uPzp

432420,00

III/IV kwartał

12.

FAT

Prace malarskie i ogólnobudowlane

Roboty budowlane

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

65040,65

II-III kwartał

13.

GKI

Zakup sprzętu i oprogramowania niezbędnego do gromadzenia danych przestrzennych oraz twirzenia związanych z nim usług

Dostawa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

100000,00

III kwartał

14.

ZKI

Dostawa prasy

Dostawa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

44296,00

IV kwartał

15.

ZKI

Zakup kalendarzy

Dostawa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

13821,14

IV kwartał

16.

NGI

12-wsparcie dla oprogramowania narzędziowego obsługującego model 3D Miasta Poznania oraz serwera FME

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

80000

styczeń

17.

NGI

12-miesięczna umowa o kompleksową obsługę serwisową sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych RICOH

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

70000

styczeń

18.

NGI

Zakup konserwacji i przeglądów urządzeń serwerowni na okres 12 miesięcy

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

10000

styczeń

19.

NGI

Rozbudowa infrastruktury SAN (wymiana farmy serwerów #2, switche sieciowe)

Dostawa, usługa

Przetarg nieograniczony

1400000

luty

20.

NGI

12-miesięczne wsparcie dla systemu ochrony poczty elektronicznej ProofPoint

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

22000

marzec

21.

NGI

12-miesięczne wsparcie dla systemu ochrony F-Secure

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

70000

marzec

22.

NGI

12-miesięczna umowa o konserwację i czyszczenie sprzętu komputerowego

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

100000

kwiecień

23.

NGI

12-miesięczne wsparcie dla systemu poczty elektronicznej Zimbra

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

8000

kwiecień

24.

NGI

12-miesięczne wsparcie dla systemu rutera brzegowego Palo-Alto

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

60000

maj

25.

NGI

12-miesięczna umowa serwisowa na aplikacje Oracle

Usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 uPzp

293000

maj

26.

NGI

12-miesięczna subskrypcja Microsoft Teams

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

10000

maj

27.

NGI

12-miesięczne wsparcie dla 80 licencji Vmware Horizon

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

40000

lipiec

28.

NGI

12-miesięczne wsparcie dla systemu Vsphere

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

20000

sierpień

29.

NGI

12-miesięczna umowa o dostęp do sieci PESEL-NET

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

10000

wrzesień

30.

NGI

12-miesięcznu support do Vmware Horizon

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

25000

wrzesień

31.

NGI

12-miesięczna umowa serwisowa na aplikację Documaster

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

7000

wrzesień

32.

NGI

Zakup uzupełniający sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup supportów do oprogramowania

Dostawa, usługa

Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt 1 uPzp

300000

wrzesień

33.

NGI

12-miesięczne wsparcie dla systemów Citrix Netscaler, Veeam, FortiAuth

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

53000

pażdziernik

34.

NGI

12-miesięczna umowa seriwsowa na aplikację WEGA

Usługa

Zamówienie z wolnej ręki - art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1b uPzp

344250

listopad

35.

NGI

12-miesięczna umowa o usługi SMS

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

10000

listopad

36.

NGI

12-miesięczna subskrypcja oprogramowania Adobre

Dostawa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

21000

listopad

37.

NGI

12-miesięczne wsparcie dla oprogramowania Topcon, Terrasolid, Bentley

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

22000

listopad

38.

NGI

12-miesięczne wsparcie dla systemu kolejkowego

Usługi

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

15000

grudzień

39.

NGI

12-miesięczna umowa o dostęp do korporacyjnej sieci komputerowej UMP (POZMAN)

usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

13000

grudzień

40.

NGI

12-miesięczna umowa o dostęp do sieci Internet (POZMAN)

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

27000

grudzień

41.

NGI

12-miesięczna umowa o serwis systemu obsługi pism i spraw Mdok

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

60000

grudzień

42.

NGI

12-miesięczna umowa o serwis systemu zarządzania Quatra Max

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

65000

grudzień

43.

NGI

Zakup usług hostingowych dla stron www, bip oraz obsługi DNS na okres 12 miesięcy

Usługa

Zakup poniżej kwot z art. 2 ust. 1 pkt 1 uPzp

10000

grudzień

 
 
 
 

Metadane

Data wytworzenia : 17.01.2023
Data publikacji : 20.01.2022 11:00
Data modyfikacji : 18.01.2023 11:30
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Jokiel
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry