Sprawdź stan sprawy

Osoby zainteresowane dostępem do informacji o stanie spraw, w których są stroną lub spraw o charakterze powszechnym, aby uzyskać stosowne informacje będą musiały znać numer kancelaryjny skierowanego do Zarządu pisma. I tak:

  • Jeżeli klient osobiście przyniesie pismo do Zarządu, to w momencie doręczenia może uzyskać informację o numerze kancelaryjnym w Kancelarii;
  • Jeżeli klient wyśle korespondencję   np. za pośrednictwem poczty, to aby uzyskać informację o numerze kancelaryjnym będzie musiał zatelefonować pod nr tel. +61 8271 534.

Przekazanie numeru kancelaryjnego nastąpi po skutecznej identyfikacji sprawy.

Podstawową metodą identyfikacji będzie poprawne przekazanie przez zainteresowanego danych o sprawie tj. dokładnej daty złożenia lub wysłania pisma i opisu przedmiotu sprawy. W odniesieniu do instytucji wystarczy podanie znaku sprawy.

Wszelkie informacje będą udzielane przy uwględnieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym RODO.

Metadane

Data wytworzenia : 05.10.2020
Data publikacji : 05.10.2020 14:00
Data modyfikacji : 05.10.2020 15:33
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Lamprycht

Opcje strony

do góry