Słownik pojęć i skrótów

Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

Ewidencja Miejscowości, Ulic i Adresów oraz nazw ulic i placów zawiera dane opisowe i geometryczne dotyczące numerów porządkowych budynków oraz nazw ulic i placów na terenie Miasta Poznania.
Ustalanie numerów porządkowych budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym budynków biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej następuje na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu.

Sprawy prowadzone w ramach ewidencji miejscowości, ulic i adresów:

  1. Nazewnictwo ulic i placów będących drogami publicznymi lub dróg wewnętrznych,
  2. Ustalenie numerów porządkowych budynków.

Metadane

Data wytworzenia : 06.10.2020
Data publikacji : 06.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 19.05.2022 13:51
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Majer
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony

do góry