Słownik pojęć i skrótów

Dane adresowe

Dane adresowe:

  • Numeracja porządkowa budynków: numery porządkowe budynków mieszkalnych i innych, przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi. Ustalane na wniosek właściciela lub z urzędu.
  • Nazwy ulic i placów: obowiązujące na podstawie uchwał Rady Miasta Poznania nazwy dróg publicznych, wewnętrznych oraz placów.


Dane te uwidocznione są obecnie w przeglądarce danych Systemu Informacji Przestrzennej, zarówno w części opisowej „System Adresowy” jak i w Mapie Miejskiej.

Metadane

Data wytworzenia : 06.10.2020
Data publikacji : 06.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Majer
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry