Słownik pojęć i skrótów

System Informacji Przestrzennej

System pozyskiwania, przetwarzania danych oraz udostępniania informacji graficznych i opisowych związanych z przestrzenią Miasta Poznania, wykorzystujący nowoczesne techniki i technologie.

Funkcje Systemu Informacji Przestrzennej:

  • wykonywanie rysunków na monitorach graficznych, ploterach i drukarkach;
  • wykonywanie kopii obrazu wyświetlanego na ekranie;
  • określanie znaków umownych, kolorów;
  • generowanie zestawień i wyrysów;
  • przekazywanie danych w ustalonych formatach zapisu;
  • generowanie danych do standardowych serwisów internetowych WMS i WFS;
  • interaktywne umieszczanie tytułów, legend i opisów map;
  • automatyczny wybór sposobu symbolizacji w zależności od obiektu z możliwością interaktywnej modyfikacji,
  • automatyczne umieszczanie nazw z możliwością ich interaktywnego przesuwania;
  • analiza świata rzeczywistego, np. wyszukiwanie obiektów spełniających określone warunki, wykonywanie pomiarów czy określanie sąsiedztwa obiektów.

Metadane

Data wytworzenia : 31.07.2013
Data publikacji : 06.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 06.10.2020 09:09
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Roman Gęzikiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Lamprycht

Opcje strony

do góry