Słownik pojęć i skrótów

Ortofotomapa

Obraz terenu w formie rastrowej (fotografia), w rzucie prostokątnym (rodzaj odwzorowania na płaszczyźnie) i jednolitej skali, powstały w wyniku cyfrowego przetworzenia skanowanych zdjęć lotniczych, satelitarnych lub obrazów cyfrowych. Może być w formie papierowej (wydruk) lub cyfrowej.

Zastosowanie ortofotomapy:

  • planowanie przestrzenne, analiza rozwoju regionów,
  • odczyt współrzędnych, pomiar odległości,
  • monitorowanie zmian zachodzących w środowisku, analiza zagrożeń np. powodzi,
  • wykrywanie tzw. samowoli budowlanych, identyfikowanie obszarów zurbanizowanych i użytkowanych rolniczo,
  • interpretacja terenów zielonych (lasy i ich rodzaje, nieużytki),
  • umożliwienie składania obrazu fotograficznego z elementami map numerycznych (ewidencyjnych, zasadniczych, tematycznych).

Metadane

Data wytworzenia : 06.10.2020
Data publikacji : 06.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 06.10.2020 09:09
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Brygida Łoś
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Lamprycht

Opcje strony

do góry