Instrukcja obsługi

Dostęp do informacji publicznej udostępnionej w BIP ZGiKM GEOPOZ

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ prowadzi stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem www.bip.geopoz.poznan.pl. Dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu jest możliwy również ze strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, tj. www.bip.gov.pl lub ze strony internetowej Zarządu: www.geopoz.poznan.pl. Serwis internetowy BIP zaprojektowany jest zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10 poz. 68).

Elementy strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej składa się z:

 • nagłówka,
 • menu przedmiotowego (po lewej stronie),
 • menu poziomego,
 • pola publikacji treści,
 • stopki.

Wygląd i zawartość nagłówka oraz stopki są identyczne na wszystkich podstronach Biuletynu. Zawartość pola publikacji treści ulega zmianie w zależności od wyboru danej pozycji z menu lub podmenu przedmiotowego.

Zawartość nagłówka

 • logo BIP – po kliknięciu umożliwia powrót na główną stronę BIP ZGiKM GEOPOZ,
 • logo ZGiKM GEOPOZ – po kliknięciu umożliwia powrót na główną stronę BIP ZGiKM GEOPOZ,
 • ikony dostępności - po kliknięciu:
  ikona migających rąk oraz ikona osoby na wózku przenoszą do informacji dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  ikona z okiem włącza wersję kontrastową strony,
  ikona z literami powiększa/pomniejsza czcionkę na stronie,
  logo BIP przenosi do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.gov.pl),
  logo Poznań przenosi na oficjalną stronę Poznania,
  logo Unii Europejskiej przenosi do informacji dotyczących projektów prowadzonych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • menu poziome - po kliknięciu:
  pole "Strona główna" umożliwia powrót na główną stronę BIP ZGiKM GEOPOZ,
  pole "Redakcja serwisu" pokazuje dane kontaktowe osób redagujących stronę,
  pole "Rejestr zmian" umożliwia wyszukanie zmian na stronie w konkretnym przedziale czasowym,
  pole "Strona www ZGiKM GEOPOZ" przenosi na stronę www.geopoz.poznan.pl.
  pole "Szukaj" umożliwia skorzystanie z modułu wyszukującego - w pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter lub ikonę lupy. Zostanie wyświetlona lista tematów odpowiadająca kryteriom wyszukiwania.

Menu przedmiotowe

Menu przedmiotowe, czyli wykaz kategorii tematycznych, w których są zestawione informacje publiczne udostępniane w BIP, znajduje po lewej stronie. Kliknięcie w daną pozycję menu prowadzi bezpośrednio do treści podstrony Biuletynu oraz, w przypadku bardziej obszernych działów, powoduje rozwinięcie podmenu. Aktualnie wyświetlana pozycja menu jest zaznaczona pogrubioną czcionką i kolorem czerwonym oraz jest pokazana na ścieżce u góry strony.

Pole publikacji treści

Pole publikacji treści służy do wyświetlania informacji zawartych w poszczególnych pozycjach menu i podmenu Biuletynu. Oprócz standardowego tekstu może zawierać zdjęcia, grafikę, tabele itd., a także linki do innych stron i działów Biuletynu lub plików do pobrania. Na dole pola znajduje się metryczka zawierająca dane osoby wytwarzającej informację publiczną i osoby wprowadzającej informację do BIP, datę wytworzenia informacji i datę jej udostępnienia w BIP oraz dostęp do rejestru zmian i poprzednich wersji danej podstrony.

Zawartość stopki

 • dane kontaktowe ZGiKM GEOPOZ: adres, godziny urzędowania, numer telefonu, numer faksu, mail, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej, mail do przesyłania ofert szkoleniowych, kontakt dla osób Głuchych, dane do sporządzania umów i faktur,
 • o stronie – zawiera informacje o dozwolonym zakresie korzystania ze strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
 • redakcja serwisu - pokazuje dane kontaktowe osób redagujących stronę,
 • mapa strony – pokazuje całą zawartość menu przedmiotowego i po kliknięciu w daną nazwę umożliwia bezpośrednie przejście do jego zawartości,
 • instrukcja obsługi – zawiera niniejszą instrukcję korzystania z Biuletynu,
 • RODO - przenosi do informacji o ochronie danych osobowych,
 • deklaracja dostępności - przenosi do deklaracji dostępności,
 • cookies – zawiera informacje dotyczące wykorzystywania plików cookies.

 

do góry