Oferty pracy

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Szanowni Państwo,
jesteśmy jednostką nastawioną na tworzenie stabilnej, zaangażowanej i efektywnie działającej kadry. Do grona naszych pracowników zapraszamy osoby odpowiedzialne, lojalne, posiadające wysoki poziom kultury osobistej oraz chęć rozwijania własnych kompetencji.
Pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji o ugruntowanej i stabilnej pozycji, w oparciu o umowę o pracę,
 • nowoczesne warunki pracy,
 • korzystne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego, w tym udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, dofinansowanie do nauki, dostęp do literatury fachowej,
 • bogaty pakiet socjalny,
 • bezpłatne szczepienia przeciw grypie,
 • opiekę medyczną na preferencyjnych warunkach,
 • ubezpieczenie grupowe.

Informacje dla kandydatów:
Zależy nam na tym, żeby zarządzanie ludźmi opierało się na jednakowych i przejrzystych zasadach. W ZGiKM GEOPOZ funkcjonuje Księga Polityki Personalnej, której integralną część stanowią procedury:

 • doboru kadrowego,
 • wprowadzenia do pracy,
 • przebiegu stosunku pracy,
 • polityki szkoleniowej, okresowych ocen pracowników,
 • przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom w zakresie relacji i stosunków interpersonalnych.

Nabór na wolne stanowiska pracy w ZGiKM GEOPOZ jest otwarty i konkurencyjny, przeprowadzany zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. Wszystkie oferty na wolne stanowiska pracy publikujemy w Biuletynie Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ oraz umieszczamy na tablicy informacyjnej, która znajduje się w Sali Obsługi Klienta. Dokumenty aplikacyjne można składać w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ, przesłać tradycyjną pocztą lub drogą internetową, korzystając z formularza aplikacyjnego lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej (opatrując podpisem elektronicznym, tj.: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). Zwracamy uwagę, że skorzystanie z elektronicznego formularza aplikacyjnego wymaga od kandydata podania adresu mailowego. Dana ta jest niezbędna do obsługi procesu rekrutacyjnego. W przypadku braku zgody na podanie adresu mailowego prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych tradycyjną pocztą lub złożenie w Sali Obsługi Klienta ZGiKM GEOPOZ.

Nabór na wolne stanowisko pracy składa się z kilku etapów:

 1. analiza dokumentów aplikacyjnych – sprawdzamy czy oferta aplikacyjna została złożona w wyznaczonym terminie, czy jest kompletna (tj. czy zawiera wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty), a przede wszystkim - czy kandydat spełnia wymagania, które uznaliśmy za niezbędne na danym stanowisku pracy. Ponadto, zwracamy uwagę na treść listu motywacyjnego, spełnianie przez kandydata wymagań dodatkowych oraz na jakość dostarczonych dokumentów. Wybranych kandydatów zapraszamy do etapu drugiego.
 2. rozmowa kwalifikacyjna – odbywa się przy udziale komisji rekrutacyjnej. Celem spotkania jest bliższe wzajemne poznanie oraz weryfikacja informacji zawartych w dostarczonej ofercie aplikacyjnej. Podczas spotkania, w zależności od stanowiska, może być przeprowadzony test kwalifikacyjny (zwykle jest to test wiedzy).
 3. ogłoszenie wyniku naboru – wybranej osobie proponujemy zatrudnienie, a pozostałym uczestnikom rozmów kwalifikacyjnych, dziękujemy za udział w procesie. Informację o wyniku naboru zamieszczamy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Sali Obsługi Klienta.

Wszystkim zainteresowanym podjęciem pracy życzymy powodzenia podczas procesu rekrutacji!

Metadane

Data wytworzenia : 05.10.2020
Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 05.10.2020 16:24
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Lamprycht

Opcje strony

do góry