Adresy usług

Poniżej przedstawiamy adresy WMS i WFS usług zbiorów danych przestrzennych prowadzonych w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, możliwych do pobrania i wyświetlania w portalach mapowych.

 1. Nazwa zbioru danych: Ewidencja Gruntów i Budynków
  Dostępne usługi: wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie
  Adres URL: https://portal.geopoz.poznan.pl/wmsegib
 2. Nazwa zbioru danych: Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)
  Dostępne usługi: przeglądanie
  Adres URL: https://portal.geopoz.poznan.pl/wmsgesut
 3. Nazwa zbioru danych: Baza Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych (BDSOG)
  Usługa przeglądania: Adres URL: https://portal.geopoz.poznan.pl/wmsbdsog
  Usługa pobierania: Adres URL: https://portal.geopoz.poznan.pl/wfsbdsog
 4. Nazwa zbioru danych:Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT500
  Usługa przeglądania: Adres URL: https://portal.geopoz.poznan.pl/wmsbdot

Pełną Ewidencję zbiorów i usług danych przestrzennych publikuje Główny Geodeta Kraju na stronie geoportalu

Metadane

Data publikacji : 24.05.2021 08:00
Data modyfikacji : 20.06.2024 07:06
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry