Kontakt

Godziny urzędowania:

poniedziałek: 9.00 - 16.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

Dane teleadresowe:

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań

NIP 777-00-03-742
REGON 630003930

Informacja telefoniczna: 61 8271 500, fax: 61 8 230 201
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
e-mail: geopoz@geopoz.poznan.pl
ePUAP (przekierowanie do platformy e PUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka)


Kontakt dla osób Głuchych i słabosłyszących
(możliwość wysyłania smsów w sprawach dotyczących ZGiKM GEOPOZ):
+48 532 926 134

Kontakty szczegółowe:

Mapa zasadnicza:
tel. 61 8271 752,
obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego:
tel. 61 8271 610

Ewidencja gruntów i budynków:
tel. 61 8271 611,
tel. 61 8271 885

Koordynacja projektów:
tel. 61 8271 561

Zamówienia publiczne:
tel. 61 8271 861,
e-mail: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl

Kadry:
tel. 61 8271 505,
e-mail: kadry@geopoz.poznan.pl
Prosimy o przesyłanie ofert szkoleniowych wyłącznie drogą mailową.

Dyrektor:
Aleksandra Zaława-Borowiak

Sekretariat:
tel. 61 8271 502,
e-mail: sekretariat@geopoz.poznan.pl
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z sekretariatem.

Zastępca Dyrektora ds. Orzecznictwa Administracyjnego:
Agata Błaszczyk-Kolska

Sekretariat:
tel. 61 8271 721,
e-mail: orzecznictwo@geopoz.poznan.pl
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z sekretariatem.

Zastępca Dyrektora ds. Systemu Informacji Przestrzennej:
Jarosław Zawadzki

Sekretariat:
tel. 61 8271 585
e-mail: sekretariat.dg@geopoz.poznan.pl

Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej - Kierownik MODGiK:
Andrzej Rachuta

Sekretariat:
tel. 61 8271 600,
e-mail: modgik@geopoz.poznan.pl
Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 9.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty z sekretariatem.

Dane do sporządzania umów i wystawiania faktur:

Nabywca:
Miasto Poznań
plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań
NIP: 2090001440
REGON: 631257822

Odbiorca:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Ul. Gronowa 20
61-655 Poznań

W przypadku braku możliwości otrzymania faktur zakupu w ww. formie, do realizacji przyjmowane będą również faktury w formie:

Miasto Poznań
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań
NIP: 209-00-01-440

Adres na Platformie Elektronicznego Fakturowania GLN 5907459620375

Numery kont:

  • opłaty za usługi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Systemu Informacji Przestrzennej oraz opłaty adiacenckie: 60 1020 4027 0000 1102 1262 7149,
  • opłaty skarbowe: 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763.

Metadane

Data wytworzenia : 22.11.2021
Data publikacji : 22.11.2021 00:00
Data modyfikacji : 10.02.2023 07:34
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry