Uchwały nazewnicze

LP. Projekt uchwały nazewniczej Informacja o podjęciu uchwały Publikacja uchwały
 1. w sprawie nazwania ronda imieniem Dantego Alighieri

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad LXI sesji RMP w dniu 23 stycznia 2018 r.

 
2. w sprawie nadania skwerowi nazwy Eki z Małeki

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 05.02.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 3. w sprawie nazwania ulicy imieniem Grzegorza Ciechowskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 922 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 4. w sprawie nadania ulicy nazwy Pagórkowa

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1991 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 5. w sprawie nadania ulicy nazwy Wąwozowa

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1990 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 6. w sprawie nazwania skweru imieniem Antoniny Kaweckiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 7. w sprawie nadania ulicy nazwy Skowronkowa

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1987 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 8. w sprawie nadania ulicy nazwy Czerwonacka

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1988 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 9. w sprawie nadania ulicy nazwy Oleszycka

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 27.02.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 05.03.2018 r. pod pozycją 1989 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 10. w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Bręczewskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 11. w sprawie nazwania skweru imieniem Stanisława Jarzembowskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 12. w sprawie nazwania skweru imieniem Józefa Granatowicza

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 13. w sprawie nadania ulicy nazwy Lotników 302 Dywizjonu Poznańskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 920 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 14. w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Bolesława Sulka

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 919 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 15. w sprawie nadania rondu nazwy Świerczewo

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 23.01.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.01.2018 r. pod pozycją 921 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 16. w sprawie nazwania skweru imieniem Romana Ulatowskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 17. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Rudolfa Weigla

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.03.2018 r. pod pozycją 2319 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 18. w sprawie nazwania ulicy imieniem Andrzeja Sobczaka

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.03.2018 r. pod pozycją 2318 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 19. w sprawie nadania ulicy nazwy Imbirowa

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 06.03.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.03.2018 r. pod pozycją 2317 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 20. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Malachitowa

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.05.2018 r. pod pozycją 4220 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 21. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Przy Lotnisku

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.05.2018 r. pod pozycją 4219 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 22. w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Zamoyskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 23. w sprawie nadania ulicy nazwy Byka

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 08.05.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 16.05.2018 r. pod pozycją 4218 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 24. w sprawie zmiany nazwy ronda Felicjana Sypniewskiego na Wielka Starołęka

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 17.04.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.04.2018 r. pod pozycją 3662 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 25. w sprawie nazwania skweru imieniem Ireny Sendlerowej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 17.04.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 26. w sprawie nazwania ulicy imieniem Jana Czochralskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5502 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 27. w sprawie nazwania ulicy imieniem Kazimierza Drewnowskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5503 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 28. w sprawie nazwania ulicy imieniem Adama Kręglewskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5504 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 29. w sprawie nazwania ulicy imieniem Józefa Węglarza

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5522 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 30. w sprawie nazwania ulicy imieniem Stanisława Zwierzchowskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5523 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 31. w sprawie nazwania ulicy imieniem Wiktora Jankowskiego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5524 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 32. w sprawie zasięgu nazwy ul. Buska

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.07.2018 r. pod pozycją 5501 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 33. w sprawie nadania skwerowi nazwy Trzech Tramwajarek

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 26.06.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 34. w sprawie nazwania ulicy imieniem Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.07.2018 r. pod pozycją 5837 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 35. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazewnictwa ulic Poznania (dot. ul. Aroniowej)

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia

Nie podlega publikacji.

 36. w sprawie nadania skwerowi nazwy Świętosławy Sygrydy

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia

Nie podlega publikacji.

 37. w sprawie nazwania ulicy imieniem Ludwiki Dobrzyńskiej-Rybickiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5983 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 38. w sprawie nazwania ulicy imieniem bł. Marii Karłowskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5984 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 39. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Anny Memoraty

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5985 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 40. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem bł. Marii Sancji Szymkowiak

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5986 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 41. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Papuszy

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5987 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 42. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5988 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 43. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Emmy Puffke

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5989 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 44. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Jadwigi Żylińskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5990 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 45. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Idy Fink

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5991 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 46. w sprawie nazwania ulicy imieniem Alicji Iwańskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5992 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 47. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Lucyny Sieciechowiczowej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5993 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 48. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Janiny Dzierżykraj-Morawskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5994 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 49. w sprawie nazwania ulicy imieniem Olgi Sawickiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5995 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 50. w sprawie nazwania ulicy imieniem Moniki Gruchmanowej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5996 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 51. w sprawie nazwania ulicy imieniem Jadwigi Badowskiej-Muszyńskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5997 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 52. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Żołnierzy Górników

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5998 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 53. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy 3. Pułku Lotniczego

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 5999 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 54. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Stefanii Wojtulanis-Karpińskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 6000 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 55. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Przytulna

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 6001 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 56. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Porannej Rosy

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 6002 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 57. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Babiego Lata

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 10.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.07.2018 r. pod pozycją 6003 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 58. w sprawie nazwania ulicy imieniem Stefanii Wołynki
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.10.2018 r. pod pozycją 7568 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 59. w sprawie nazwania ulicy imieniem Florentyny Luboińskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.10.2018 r. pod pozycją 7567 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 60. w sprawie nazwania ronda imieniem Wandy Błeńskiej

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 03.07.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.07.2018 r. pod pozycją 5836 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

 61. w sprawie nadania alei nazwy Orderu Uśmiechu

Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 04.09.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.09.2018 r. pod pozycją 6935 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 62. w sprawie nazwania ulicy imieniem Marii Dulębianki
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.10.2018 r. pod pozycją 7493 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 63. zmieniająca uchwałę w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.10.2018 r. pod pozycją 7566 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 64. w sprawie nazwania skweru imieniem o. Jana Góry
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 25.09.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 65. w sprawie nazwania ulicy imieniem ks. Tomasza Maćkowiaka
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 13.11.2018 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.11.2018 r. pod pozycją 9170 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 66. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Silniki na aleję generała Andrzeja Błasika
 
Uchwała nie została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 13.11.2018 r.
 
 67. w sprawie nadania skwerowi nazwy Skautów Powstańców Wielkopolskich
 
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 13.11.2018 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
 68. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Uniwersytetu Poznańskiego
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 02.04.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.04.2019 r. pod pozycją 3816 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 69. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Wszechnicy Piastowskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 02.04.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.04.2019 r. pod pozycją 3818 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 70. w sprawie nadania skwerowi nazwy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 02.04.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
 
Nie podlega publikacji.
 71. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Podgórnej na por. Janiny Lewandowskiej
Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 02.04.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.04.2019 r. pod pozycją 3817 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe

72.
w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem ks. Czesława Ksonia.  Projekt Uchwały został wycofany na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. do ponownego rozpatrzenia.  
73. w sprawie nazwania skweru imieniem Czesława Janickiego. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

 Nie podlega publikacji.
74. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Golęczewska. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.06.2019 r. pod pozycją 5744 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
75. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy Cerekwicka. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.06.2019 r. pod pozycją 5745 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
76. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Adama Wrzoska na Dobrego Pasterza. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.06.2019 r. pod pozycją 5749 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
77. w sprawie nadania rondu nazwy Krzesiny.  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.06.2019 r. pod pozycją 5750 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
78. w sprawie nadania skwerowi nazwy 4 Czerwca 1989 r. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 28.05.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.
79. zmieniający uchwałę w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

 Nie podlega publikacji.
80. w sprawie nazwania ulicy imieniem adm. Józefa Unruga  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. pod pozycją 6798 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
81. w sprawie nazwania skweru imieniem abpa Edwarda Likowskiego  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.  

Nie podlega publikacji.
82. w sprawie nazwania skweru imieniem Lecha Molewskiego  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.  

Nie podlega publikacji.
83. w sprawie nadania ulicy nazwy Wągrowiecka   Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. pod pozycją 6758 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
84. w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Aleksandrowicz   Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 09.07.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2019 r. pod pozycją 6757 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
85. w sprawie nazwania ulicy imieniem Konstantego Skąpskiego  Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 r. pod pozycją 8341 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
86. w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Paradowskiej Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.
87. w sprawie nadania ulicy nazwy Wypoczynkowa Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 r. pod pozycją 8340 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
88. w sprawie zniesienia nazw ulic Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 r. pod pozycją 8342 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
89. w sprawie nazwy ulicy Smołdzinowska Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 października 2019 r. pod pozycją 8343 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe 
90. w sprawie nazwania skweru imieniem Michała Tomiaka Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.  

Nie podlega publikacji.
91. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania skwerowi nazwy Policji Państwowej II RP Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
92. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nazwania drogi wewnętrznej imieniem Marii Swiniarskiej Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.
Nie podlega publikacji.
93. w spawie nadania parkowi nazwy Bambrów Poznańskich Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 24.09.2019 r. i weszła w życie z dniem podjęcia.

Nie podlega publikacji.

 
94. w sprawie nadania rondu nazwy Honorowych Dawców Krwi. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 19.11.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. pod pozycją 10085 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe 
95. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Józefa Piłsudskiego na Wielecką. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 19.11.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. pod pozycją 10086 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe 
96. w sprawie zmiany nazwy części ulicy Józefa Piłsudskiego na Doleńską. Uchwała została podjęta na sesji Rady Miasta Poznania w dniu 19.11.2019 r. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała wraz z załącznikami została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 grudnia 2019 r. pod pozycją 10087 i weszła w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej: http://www.poznan.uw.gov.pl/dzienniki-urzedowe
 

Metadane

Data wytworzenia : 05.08.2020
Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Musielak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry