Komunikaty

Komunikat dla Klientów o dostosowaniu baz danych BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa

Poznań, 02.04.2024 r.

ZG-DO.414.3.3.2024                                                                                                                                                 

Szanowny Kliencie!

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje o zbliżającym się zakończeniu prac polegających na dostosowaniu baz danych BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa*. Rozpoczęcie konwersji danych do zaktualizowanego oprogramowania do prowadzenia ww. baz danych, planowane jest w okresie od 19.04.2024 r. (piątek) do 28.04.2024 r. (niedziela).

W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do systemu do prowadzenia baz danych pzgik, e-usług w portalach internetowych oraz do usług WMS i WFS tut. Zarządu. W związku z tym, we wskazanym okresie:

  • MODGiK w Poznaniu nie będzie miał technicznej możliwości realizowania wniosków o udostępnienie materiałów/dokumentów pzgik i aktualizowania danych w prowadzonych bazach danych;
  • nie będzie dostępu do Portalu Klienta, Portalu Geodety, Portalu Projektanta, Portalu Rzeczoznawcy i Portalu Komornika (nie będzie możliwości złożenia wniosku, opłacenia Dokumentu Obliczenia Opłaty, odbioru zamówienia, składania zapytań do bazy danych EGiB w Portalu Komornika itp.);
  • w Sali Obsługi Klienta (SOK) zapewnione będzie przyjmowanie wniosków składanych w postaci papierowej — bez możliwości ich rejestrowania, wykonania i odbioru zamówienia;
  • wnioski, które zostaną złożone w SOK, wpłyną pocztą lub za pomocą platformy ePUAP — zostaną niezwłocznie zrealizowane po ponownym uruchomieniu systemu i e-usług.

Informacje o zakończeniu konwersji danych lub o ewentualnych zmianach w planowanej przerwie pojawią się w odrębnym komunikacie.

Za utrudnienia wynikające z przerwy w dostępie do naszych e-usług i baz danych uprzejmie przepraszamy.

Andrzej Rachuta

Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1385)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374)

Metadane

Data wytworzenia : 02.04.2024
Data publikacji : 02.04.2024 13:45
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Metelska
Osoba udostępniająca informację:
Emilia Mamet Dział Komunikacji i Informacji

Opcje strony

do góry