Komunikaty

Komunikat dla Projektantów i Inwestorów o dostosowaniu baz danych BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa

Poznań, 02.04.2024 r.

ZG-DO.414.3.4.2024                                                                                                                                                          

Szanowni Projektanci i Inwestorzy!

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej informuje o zbliżającym się zakończeniu prac polegających na dostosowaniu baz danych BDOT500 i GESUT do obowiązujących przepisów prawa*. Rozpoczęcie konwersji danych do zaktualizowanego oprogramowania dla baz GESUT i BDOT500 planowane jest w okresie od 19.04.2024 r. (piątek) do 28.04.2024 r. (niedziela).

W tym czasie nastąpi przerwa w dostępie do e-usług, w szczególności w portalach internetowych, usługach WMS i WFS.

Nie będzie dostępu do Portalu Projektanta (nie będzie możliwe złożenie wniosku o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wniesienie opłaty ani pobranie przygotowanej dokumentacji z narady koordynacyjnej).

Informacje o zakończeniu prac konwersji lub o ewentualnych zmianach w planowanej przerwie pojawią się w odrębnym komunikacie.

Za utrudnienia wynikające z przerwy w dostępie do naszych e-usług i baz danych uprzejmie przepraszamy.

Andrzej Rachuta

Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1385)

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. z 2021 r., poz. 1374)

Metadane

Data wytworzenia : 02.04.2024
Data publikacji : 02.04.2024 13:00
Data modyfikacji : 02.04.2024 13:48
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Metelska
Osoba udostępniająca informację:
Emilia Mamet Dział Komunikacji i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry