Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/komunikaty/1766,Komunikat-o-przeliczeniu-wysokosci-szczegolow-sytuacyjnych.html
2022-01-18, 18:25

Komunikat o przeliczeniu wysokości szczegółów sytuacyjnych

ZG-DO.414.6.5. 2021

Poznań,  27.10.2021 r.

Szanowni Geodeci!

Informuję, że 18.11.2021 r. nastąpi przeliczenie wysokości szczegółów sytuacyjnych z układu Amsterdam o znaczeniu lokalnym na układ PL-EVRF2007-NH. Od tego dnia należy przekazywać wyniki prac geodezyjnych w obowiązującym układzie PL-EVRF2007-NH.

Dla prac zgłoszonych przed tym dniem należy pobrać nowe pliki GML dla baz GESUT i BDOT500 oraz mapę zasadniczą, które będą zawierały już przeliczone wysokości. 

W związku z pracami  system WEGA (aplikacja, Portal Geodety, Projektanta, Klienta, Rzeczoznawcy, Komornika) będzie niedostępny dla użytkowników. Przerwa w działaniu rozpocznie się w czwartek 18.11.2021 r. od godz. 20:00. System zostanie uruchomimy w piątek 19.11.2021 r. o godz. 05:00.

Andrzej Krygier

Geodeta Miejski

 

Metadane

Data wytworzenia : 27.10.2021
Data publikacji : 28.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Krygier
Osoba udostępniająca informację:
Monika Sroka

Opcje strony