Komunikaty

Pismo w sprawie ZG-ARZ.5012.46.2020

Poznań, dnia 27.08.2021

ZG-ARZ.5012.46.2020

Według rozdzielnika

Dotyczy:    

postępowania o ustalenie odszkodowania za działkę nr 33/126 o powierzchni 30 m2 z arkusza mapy 14 obrębu Winiary

Na podstawie przepisu art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że ze względu na konieczność kontynuowania postępowania wyjaśniającego,
w szczególności dotyczącego ustalenia wszystkich stron postępowania, termin załatwienia sprawy przedłużony został do 30 listopada 2021 r.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w przypadkach określonych w przepisach art. 37 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wyznaczenie nowego terminu nie oznacza, że sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie wcześniejszym.

Z upoważnienia Prezydenta

Andrzej Krygier

Dyrektor ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu                

Otrzymują:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ (bip.geopoz.poznan.pl)
  2. Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
  3. Aa

Metadane

Data wytworzenia : 27.08.2021
Data publikacji : 30.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Organiściak
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry