Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/komunikaty/1735,Obwieszczenie-Wojewody-Wielkopolskiego-nr-SN-III75707820217-o-sprostowaniu-oczyw.html
2022-01-18, 17:33

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego nr SN-III.7570.78.2021.7 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji z 11 sierpnia 2021 r.

Metadane

Data wytworzenia : 26.08.2021
Data publikacji : 30.08.2021
Data modyfikacji : 30.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Biniak
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony