Komunikaty

Komunikat dla geodetów

ZG-DO.414.6.2.2021

Szanowni Geodeci!

Informuję, że ograniczono słownik dokumentów do pozycji "Operat pomiarowy STANDARDY2020" oraz "Operat prawny STANDARDY2020" dla operatów technicznych przekazywanych w postaci elektronicznej w Portalu geodety.

Operat techniczny w postaci elektronicznej należy sporządzić w formie jednego pliku PDF i przekazać do weryfikacji łącznie z plikami w formacie GML służącymi do aktualizacji odpowiednich baz danych zasobu. Dodatkowo proszę załączyć wykazy współrzędnych w formacie TXT.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o podpisywanie operatów technicznych przekazywanych w postaci elektronicznej wewnątrz pliku PDF (podpisem otaczającym, PAdeS), a nie plikiem stowarzyszonym (podpisem elektronicznym zewnętrznym, XAdeS). Taka forma podpisu jednego pliku jest łatwiejsza do zastosowania, a ponadto usprawni znakowanie operatów technicznych
w wersji elektronicznej podczas przyjmowania ich do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także ułatwi przyszłym użytkownikom korzystanie z dokumentów zasobu.

Andrzej Rachuta
Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej          

Podstawa prawna

§ 35 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429).                                                                              

Metadane

Data wytworzenia : 05.07.2021
Data publikacji : 09.07.2021
Data modyfikacji : 09.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry