Komunikaty

Pismo w sprawie ZG-ARZ.5012.68.2020

Poznań, 30 czerwca 2021

ZG-ARZ.5012.68.2020

według rozdzielnika

Dotyczy:

postępowania o ustalenie odszkodowania za część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00144425/0 stanowiącą projektowaną działkę nr 5/47 o powierzchni 75 m2, wydzieloną z działki nr 5/21 z arkusza mapy 19 obrębu Naramowice

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że ze względu na konieczność przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego oraz zawiadomienia wszystkich stron postępowania, termin załatwienia sprawy przedłużony został do 30 listopada 2021 r. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w przypadkach określonych w przepisach art. 37 § 1 pkt 1 i 2 K.p.a.

Otrzymują:

  1. Wojewoda Wielkopolski, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
  2. Strony wg rozdzielnika w aktach sprawy w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (www.geopoz.poznan.pl)
  3. Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznań
  4. Aa

Metadane

Data wytworzenia : 30.06.2021
Data publikacji : 30.06.2021
Data modyfikacji : 01.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kwiatkowska Agnieszka
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Lamprycht

Opcje strony

do góry