Komunikaty

Pismo w sprawie ZG.ARZ.5012.77.2020

Poznań, 23 czerwca 2021

ZG-ARZ.5012.77.2020

Pismo

Na podstawie przepisu art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) przesyłam odwołanie Zarządu Dróg Miejskich od decyzji z 31 maja 2021 r., nr ZG-ARZ.5012.77.20120 r.

Informuję, że

nie znaleziono podstaw do uchylenia lub zmiany decyzji w trybie art. 132 K.p.a.

Załączniki:

(dla Adresata):

  1. Decyzja z 31 maja 2021 r.
  2. Odwołanie z 11 maja 2021 r. (5 kart)
  3. Akta sprawy nr ZG-ARZ.5012.77.2020 (tom I karty 1 – 217, tom II karty 218 – 497)

Otrzymują:

  1. Wojewoda Wielkopolski, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
  2. Strony wg rozdzielnika w aktach sprawy w formie publicznego obwieszczenia na stronie internetowej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ (www.geopoz.poznan.pl)
  3. Zarząd Dróg Miejskich ul. Wilczak 17 61-623 Poznań
  4. Aa

Metadane

Data publikacji : 24.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Smogulecka
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry