Komunikaty

Komunikat dotyczący postępowania o ustalenie odszkodowania za część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00186284/5, obręb Naramowice

Dotyczy postępowania o ustalenie odszkodowania za część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00186284/5 stanowiącej projektowane działki nr 36/1 o powierzchni 89 m2 i 36/3 o powierzchni 224 m2, wydzielonej z działki nr 36 z arkusza mapy 18 obrębu Naramowice

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że ze względu na konieczność przeprowadzenia dalszego postępowania wyjaśniającego oraz zawiadomienia wszystkich stron postępowania, termin załatwienia sprawy przedłużony został do 30 czerwca 2021 r.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia w przypadkach określonych w przepisach art. 37 § 1 pkt 1 i 2 K.p.a.

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kwiatkowska, tel. 61-8271-731

Metadane

Data publikacji : 29.03.2021 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry