Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/komunikaty/1628,Komunikat-z-3-lutego-2021-roku-o-zamykaniu-zgloszonych-prac-geodezyjnych-po-term.html
20.04.2024, 06:33

Komunikat z 3 lutego 2021 roku o zamykaniu zgłoszonych prac geodezyjnych po terminie

Znak sprawy:

ZG-DO.414.6.1.2021

Szanowni Geodeci

Informuję, że zostają zakończone prace geodezyjne zgłoszone po 31.07.2020 r. dla których nie złożono zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nie przekazano tych wyników przed upływem przewidywanego terminu, lub nie otrzymano poprawionych wyników prac w terminie trzech miesięcy od otrzymania negatywnego protokołu weryfikacji. Równocześnie zostają zakończone prace zgłoszone przed 31.07.2020 r., dla których minął co najmniej rok od przewidywanego terminu ich wykonania oraz nie złożono zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac.

Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia tych prac. Podstawa prawna: art. 12a ust. 1b, art. 12b ust. 7b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pgik.
Organ możne przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac o wydłużenie przewidywanego terminu przekazania zbiorów danych lub dokumentów oraz na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac w szczególnie uzasadnionych przypadkach i na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych. Podstawa prawna: art. 58 i art. 59 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), art. 12 ust. 2e i art. 12b ust. 7c ustawy Pgik.

Andrzej Rachuta
Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Metadane

Data publikacji : 03.02.2021 11:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony