Komunikaty

Postępowanie o ustalenie odszkodowania za część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00120427/0, stanowiącą projektowaną działkę nr 23/6 o powierzchni 143 m2, z arkusza mapy 18 obrębu Naramowice

Znak sprawy:

ZG-ARZ.5012.77.2020

Dotyczy:

postępowanie o ustalenie odszkodowania za część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00120427/0, stanowiącą projektowaną działkę nr 23/6 o powierzchni 143 m2, z arkusza mapy 18 obrębu Naramowice

Na podstawie art. 36 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że załatwienie sprawy w terminie wyznaczonym w piśmie z 1 grudnia 2020 r., numer jak wyżej, nie było możliwe z przyczyn niezależnych od organu, bowiem 33 współwłaścicielom nieruchomości nie doręczono zawiadomienia o wszczęciu postępowania odszkodowawczego, oraz o możliwości zapoznania się z operatem szacunkowym określającym jej wartość i wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego, zawiadamiam, że termin załatwienia sprawy przedłużony został do 31 maja 2021 r. Stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia w przypadkach określonych w przepisach art. 37 § 1 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wyznaczenie nowego terminu nie oznacza, że sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie wcześniejszym.

Otrzymują:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej ZGiKM GEOPOZ
  2. Zarząd Dróg Miejskich (ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań)
  3. Aa

Sprawę prowadzi:

Joanna Smogulecka (pokój 818, tel. 61 8271 715)

Metadane

Data publikacji : 02.02.2021 12:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Skrzydlewska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry