Komunikaty

Postępowanie o ustalenie odszkodowania za część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00203824/9 stanowiącą projektowane działki nr 22/12 o powierzchni 2.385 m2 i nr 22/13 o powierzchni 308 m2, wydzielone z działki nr 22/10 z arkusza mapy 18 obrębu Naramowice

Znak sprawy:

ZG-ARZ.5012.76.2020

Dotyczy:

postępowanie o ustalenie odszkodowania za część nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00203824/9 stanowiącą projektowane działki nr 22/12 o powierzchni 2.385 m2 i nr 22/13 o powierzchni 308 m2, wydzielone z działki nr 22/10 z arkusza mapy 18 obrębu Naramowice

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o wyjaśnienia rzeczoznawcy majątkowego dotyczące uwag do sporządzonego przez niego operatu szacunkowego oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia dalszego postepowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy przedłużony został do 31 maja 2021 r. Jednocześnie informuję, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia (art. 37  K.p.a.), a wyznaczenie nowego terminu nie oznacza, że sprawa nie zostanie rozpatrzona w terminie wcześniejszym.

Otrzymują:

  1.  Zarząd Dróg Miejskich (ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań)
  2. Strony wg rozdzielnika w aktach sprawy
  3. Aa

Sprawę prowadzi:

główny specjalista Tomasz Biniak (pokój 817, tel. 61 8271 730)

Metadane

Data publikacji : 01.02.2021 11:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Biniak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry