Komunikaty

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic - ul. Knyszyn

Poznań dnia. 23.10.2020
ZG-OUG.4104.3913.2020

wykonawca prac geodezyjnych:
Usługi Geodezyjne Witold Witkowski
61-064 Poznań os. Przemysława 13a/5

Zawiadomienie o czynnościach przyjęcia przebiegu granic

Zawiadamia się zgodnie z § 6, ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U.Nr268poz.2663), że w dniu 27 listopada 2020. o godz. 10.30 w miejscu: m. Poznań ul. Knyszyn przy posesji nr 13  zostaną przeprowadzone czynności przyjęcia granic nieruchomości do podziału działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków: m. Poznań obręb Morasko arkusz 13 numer działki 127/4 z sąsiednimi działkami 119/17 i 121/1

Sprawa dotyczy odcinków  wspólnej granicy działki 127/4  z działkami 119/17 i 121/1

W opracowaniu jest projekt podziału działki 127/4 w ramach projektu budowy ulic: Glinienko, Janowo, Łysy Młyn, Drogocin oraz Knyszyn w Poznaniu (obręb Morasko).   

Otrzymują:                                                                                                        

  1. Współwłaściciele działki 127/4
  2. Współwłaściciele działki 121/1
  3. ENEA OPERATOR Sp. z o.o w Poznaniu (działka 119/17)                              

Informacja:

W toku czynności przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi sporządza się protokół. Geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety związanych z przyjęciem granic.
W interesie Pana (Pani) jest udział w tych czynnościach, osobiście lub przez swojego przedstawiciela.
Osoby biorące udział w czynnościach przyjęcia granic nieruchomości powinny posiadać dokument tożsamości, a w przypadku występowania w charakterze przedstawiciela –  pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.

Kontakt:

W.Witkowski 534 019115
A.Jabkowski 601 861181

 

Metadane

Data publikacji : 03.11.2020
Data modyfikacji : 03.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Kabała
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Monika Roszak-Malanowicz

Opcje strony

do góry