Komunikaty

Komunikat z dnia 08.07.2020 w sprawie telekonferencji dotyczącej nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Szanowni Geodeci!

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wspólnie z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu zaprasza Państwa w dniu 29 lipca 2020 r. od godz. 9:00 na telekonferencję poświęconą zmianom jakie wprowadza od 31 lipca 2020 r. nowelizacja ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, z uwzględnieniem wybranych aspektów z projektu nowego rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów […].

Telekonferencja będzie prowadzona w systemie Microsoft Teams. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem spotkania (.doc 139kB).

Warunkiem uczestnictwa w telekonferencji jest przesłanie do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 15:00 zgłoszenia na adres e-mail: modgik@geopoz.poznan.pl.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail uczestnika oraz oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w celu rejestracji udziału w telekonferencji dot. nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne organizowanej przez ZGiKM GEOPOZ oraz PODGiK w Poznaniu, w zakresie wskazanym w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia i podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji uczestnika i udziału w telekonferencji. Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z klauzulą informacyjną (.doc 45kB).

Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia.

Zachęcamy do przesyłania pytań, na które postaramy się wspólnie odpowiedzieć podczas telekonferencji. Pytania prosimy przesyłać do dnia 20 lipca 2020 r., na wyżej podany adres e-mail.
Jednocześnie informujemy, że na pytania na które nie odpowiemy, jak i te które zostaną zgłoszone podczas telekonferencji, odpowiemy do dnia 7 sierpnia 2020 r., a odpowiedzi zostaną przesłane na adresy e-mail które podali Państwo podczas zgłoszenia uczestnictwa w telekonferencji.

(-) Tomasz Powroźnik - Geodeta Powiatowy w powiecie poznańskim, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(-) Andrzej Krygier - Geodeta Miejski, Dyrektor ZGiKM GEOPOZ

Metadane

Data wytworzenia : 08.07.2020
Data publikacji : 08.07.2020
Data modyfikacji : 06.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Rachuta
Osoba udostępniająca informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba modyfikująca informację:
Patrycja Lamprycht

Opcje strony

do góry