Statut

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ działa w oparciu o statut nadany przez Radę Miasta Poznania – uchwała nr XC/1718/VIII/2023 z dnia 26 września 2023 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.

 

Informujemy, że Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr NP-III.4131.1.542.2023.1 z dnia 31.10.2023 r. stwierdzające nieważność § 8 uchwały nr XC/1718/VIII/2023 w sprawie nadania statutu Zarządowi Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - 
w zakresie zwrotu „i Główny Księgowy”.

Poniżej treść § 8 po uwzględnieniu powyższego rozstrzygnięcia:

„§ 8 Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zarządu ponosi Dyrektor Zarządu.”

W przypadku potrzeby korzystania ze statutu Zarządu należy robić to łącznie z przedmiotowym rozstrzygnięciem Wojewody Wielkopolskiego.

Metadane

Data wytworzenia : 23.03.2015
Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 23.11.2023 08:30
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Bielanowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry