Skargi i wnioski

Skargi i wnioski są przyjmowane oraz rozpatrywane przez Dyrektora oraz jego zastępców. Zastępcy Dyrektora rozpatrują skargi i wnioski zgodnie z zakresem powierzonych im zadań oraz ponoszą odpowiedzialność za wyczerpujące i terminowe ich załatwienie. Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następujący sposób:

  1. Dyrektor – przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 11.00 do 13.00;
  2. Zastępca Dyrektora ds. Służby Geodezyjnej i Kartograficznej – Kierownik MODGiK - przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 15.00 do 16.00;
  3. Zastępca Dyrektora ds. Orzecznictwa Administracyjnego – przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. od 13.00 do 15.00;
  4. Stanowisko organizacyjne, któremu przypisano realizację spraw skargowych przyjmuje każdorazowo poza godzinami wskazanymi w pkt. 1-3.
W związku z zagrożeniem koronawirusem przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora ZGiKM GEOPOZ w dniach wyznaczonych nie będzie możliwe.

Metadane

Data wytworzenia : 23.03.2020
Data publikacji : 05.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony

do góry