Informacja publiczna

 

Uzyskaj informację publiczną

Szukasz informacji o działalności GEOPOZu? Jako instytucja publiczna, czyli taka, która realizuje zadania publiczne, jesteśmy zobowiązani Ci ją udostępnić.

Sprawdź kto i jak może uzyskać informację publiczną.

 

Kto może uzyskać informację publiczną?

Każdy. Nie musisz podawać powodu i uzasadniać swojej prośby.

 

Jak uzyskać informację publiczną?

Jeśli masz pytanie co do działalności GEOPOZu, spróbuj znaleźć potrzebne informacje w Biuletynie Informacji Publicznej. Możesz w łatwy sposób skorzystać z opcji wyszukiwarki i przejrzeć nasze zasoby.

Jeśli nie znajdziesz tam interesującej Cię informacji, zadaj pytanie!

Możesz wówczas:

 • poprosić ustnie o taką informację – telefonicznie albo w siedzibie GEOPOZu
 • wysłać wniosek. Nie ma jednego wzoru wniosku, możesz skorzystać z naszego (dostępny do pobrania) lub stworzyć własny. Napisz w nim, jakiej informacji potrzebujesz i w jaki sposób chcesz ją otrzymać.

Złóż wniosek w dogodny dla Ciebie sposób:

 • pocztą, na adres: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20
 • osobiście, w Sali Obsługi Klienta
 • faksem, pod numer: 061 8230 201
 • pocztą elektroniczną, na adres: geopoz@geopoz.poznan.pl
 • drogą elektroniczną, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)

Pamiętaj, że jeśli zależy Ci na udostępnieniu danych z ewidencji gruntów i budynków, należy skorzystać z osobnych formularzy zamieszczonych w zakładce "Sprawy i formularze". Wynika to z osobnych przepisów prawa (udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków następuje w trybie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

 

Ile kosztuje odostępnienie informacji publicznej?

Zazwyczaj usługa jest bezpłatna.

Usługa może być płatna tylko jeśli GEOPOZ poniesie dodatkowe koszty, żeby ją dla Ciebie przygotować. Informację o kosztach dostaniesz w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Opłata nie będzie wyższa od poniesionych przez GEOPOZ kosztów.

 

Ile będziesz czekać?

Informację publiczną otrzymasz:

 • od razu – jeśli nasz pracownik ma do niej bezpośredni dostęp
 • do 14 dni od złożenia wniosku – jeśli nasi urzędnicy będą potrzebować czasu, żeby ją przygotować,
 • do 2 miesięcy – jeśli urzędnik potrzebuje więcej czasu, żeby ją przygotować. Urzędnik powiadomi cię o powodach opóźnienia i poda termin, do którego otrzymasz taką informację. Ma na to 14 dni od dnia, w którym złożysz wniosek.

 

Jeśli nie otrzymasz informacji

Możesz złożyć skargę na bezczynność, jeśli okaże się, że:

 • nie przekażemy Ci informacji w wyznaczonym czasie i nie poinformujemy Cię o powodach opóźnienia,
 • informacja, którą otrzymasz, będzie – Twoim zdaniem – niepełna.

Skargę skieruj do Wielkopolskiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, jednak pismo wyślij lub zanieś do GEOPOZu. GEOPOZ przekaże Twój wniosek do sądu.

 

W jakich przypadkach odmówimy Ci udzielenia informacji publicznej?

GEOPOZ może odmówić Ci udostępnienia informacji, których szukasz. Dzieje się to na przykład jeśli:

 1. informacje publiczne są niejawne, są tajemnicą ustawowo chronioną lub ze względu na ochronę danych osobowych lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 2. takie informacje wymagają specjalnego przygotowania, które wiąże się ze znacznymi kosztami i pracą wielu osób, np. sporządzenie analizy z wielu dokumentów (jest to wówczas informacja publiczna przetworzona). Aby ją otrzymać, musisz udowodnić, że jej uzyskanie jest istotne dla interesu publicznego.

W przypadku odmowy otrzymasz decyzję, w której wyjaśnimy Ci powód odmowy. Jeśli się z nią nie zgodzisz – możesz się odwołać. Na decyzji znajdziesz informację, do kogo skierować odwołanie i w jakim czasie możesz to zrobić.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Metadane

Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 17.04.2023 09:43
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Bielanowska
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry