Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych

W jaki sposób – poza Elektroniczną Skrzynką Podawczą – mogę doręczyć dokumenty do ZGiKM GEOPOZ.

Do GEOPOZu możesz doręczyć pisma pocztą elektroniczną oraz na informatycznych nośnikach danych. Zapoznaj się z zasadami przesyłania dokumentów wybraną drogą.

Poczta elektroniczna:

Pismo w formie dokumentu elektronicznego możesz skierować na adres mejlowy ZGiKM GEOPOZ. Takie pisma są traktowane jak przesyłki w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania.

Dokumenty przesłane drogą mailową (mejlową) uważa się za wniesione nieskutecznie, jeśli:

 • w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
 • w centralnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwienia danej sprawy (inny niż ogólny).

Uwaga! Skargi i wnioski o udostępnienie informacji publicznej mogą być wnoszone za pomocą poczty elektronicznej.

Warunki organizacyjno-techniczne przesyłania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej:

 • adres poczty elektronicznej: geopoz@geopoz.poznan.pl,
 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 10 MB.

Informatyczne nośniki danych:

Dokument elektroniczny może zostać doręczony na informatycznych nośnikach danych (np. płyta CD, DVD). Jest on przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem. Doręczanie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone:

 • poświadczeniem przedłożenia – jest ono albo przesyłane na adres mailowy (mejlowy) wskazany przez doręczającego, albo zapisywane na dodatkowym informatycznym nośniku danych, który musi dostarczyć sam doręczający,
 • dokumentem papierowym sporządzonym przez adresata.

Warunki organizacyjno-techniczne przesyłania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych:

 • dokument elektroniczny może zostać doręczony na następujących nośnikach: płyta CD, płyta DVD,
 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) może zostać zapisane na następujących nośnikach: pendrive (pamięć USB), płyta CD, płyta DVD, dysk zewnętrzny.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017  poz. 570),
 • ustawa z dnia 5 września 2016 r. o o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579),
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 971 ze zmianami).

Metadane

Data wytworzenia : 23.05.2017
Data publikacji : 05.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 12.01.2023 12:25
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry