Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Obywatele mogą składać do organów administracji publicznej nie tylko dokumenty tradycyjne (papierowe), lecz także elektroniczne. Te ostatnie mogą być składane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) danego organu administracji publicznej.

Tą drogą mogą być składane m.in. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia). Każde podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego musi być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Musi ponadto zawierać dane w ustalonym formacie określonym we wzorze podania – o ile taki wzór jest ustalony odrębnymi przepisami.

Aby złożyć dokument przez ESP do ZGiKM GEOPOZ, musisz mieć założone konto na platformie ePUAP. Przekazanie dokumentu następuje przez wypełnienie na stronie ePUAP odpowiedniego formularza.

Podstawą wnoszenia dokumentów elektronicznych przez ESP jest ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

1. Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)?

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest środkiem komunikacji, który pozwala na przekazywanie informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego z wykorzystaniem powszechnie dostępnej sieci teleinformacyjnej. Elektroniczna Skrzynka Podawcza ZGiKM GEOPOZ funkcjonuje na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Skorzystanie z niej wymaga spełnienia warunków obowiązujących na tej platformie.

2. Co to jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem Internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej.

Więcej informacji o ePUAP-ie.

3. Jak założyć konto na ePUAP-ie?

Aby założyć konto na ePUAP-ie:

  • wejdź na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl,
  • wybrierz pozycję „załóż konto”,
  • uzupełnij wymagane dane i postępuj zgodnie z dalszymi poleceniami.

Więcej informacji o zakładaniu konta na ePUAP-ie.

4. Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach administracji elektronicznej – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Więcej informacji o profilu zaufanym.

5. Jak mogę wysłać dokument elektroniczny do ZGiKM GEOPOZ za pośrednictwem ESP?

Aby skorzystać z ESP, musisz dysponować kontem na ePUAP-ie oraz profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z menu strony BIP ZGiKM GEOPOZ wybierz pozycję Sprawy i formularze, a następnie postępuj zgodnie z dalszymi wskazówkami.

6. Jakie są warunki organizacyjno – techniczne doręczania dokumentów w formie elektronicznej za pośrednictwem ESP?

  1. Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka.
  2. Formaty dokumentów dołączanych jako załącznik do dokumentów w formie elektronicznej wysyłanych na adres ESP: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.
  3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5 MB.
  4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Metadane

Data wytworzenia : 22.01.2021
Data publikacji : 22.01.2021 00:00
Data modyfikacji : 20.03.2023 08:30
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła

Opcje strony

do góry