Realizacja ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, jako jednostka budżetowa Miasta Poznania, realizuje ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243). Czyni to w następujący sposób:

  1. Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikacji, funkcjonującej w ZGiKM GEOPOZ:
  • poczty elektronicznej – geopoz@geopoz.poznan.pl;
  • faksu – nr 61 8230 201;
  • telefonu, przez informację SMS (nr tel.: +48 532 926 134);
  • pomocy pracowników ZGiKM GEOPOZ posługujących się językiem migowym (SJM – Systemem Językowo-Migowym i PJM – Polskim Językiem Migowym) oraz wideotłumacza języka migowego.
  1. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej w kontaktach z ZGiKM GEOPOZ. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat. Prawo to może zostać ograniczone wyłącznie ze względu na przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
  2. ZGiKM GEOPOZ zapewnia możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego, w godzinach pracy urzędu. Usługa dotyczy wszystkich spraw, którymi zajmuje się Zarząd.
  3. Bezpłatne korzystanie z usług tłumacza jest możliwe wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).
  4. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) rozpoczynające postępowania administracyjne lub wnoszone do akt już toczących się postępowań powinny zachowywać formy określone w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego (w szczególności w art. 63 k.p.a.).

ZGiKM GEOPOZ oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby wizyta osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się przebiegła w życzliwej atmosferze i wiązała się z profesjonalnym załatwieniem sprawy.

Metadane

Data wytworzenia : 24.02.2020
Data publikacji : 06.10.2020 00:00
Data modyfikacji : 06.09.2023 08:38
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Patrycja Lamprycht
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Mamet

Opcje strony

do góry