Dostępność

Wnioski o zapewnienie dostępności

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

Możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do GEOPOZu z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, po wykazaniu interesu faktycznego, czyli wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z naszych usług.

Pozostali klienci GEOPOZu mogą przesłać do nas zgłoszenie o braku dostępności. Będzie ono miało charakter informacyjny.

Możesz skorzystać z wniosku, który przygotowaliśmy lub napisać swój i uwzględnić poniżej wymienione elementy.

We wniosku należy wpisać:

 1. Twoje dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail);
 2. dogodny sposobu kontaktu;
 3. jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają Ci dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 4. w jaki sposób możemy rozwiązać to utrudnienie.

Termin realizacji:

Na Twój wniosek odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli termin ten będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W odpowiedzi podamy nowy termin, do którego zlikwidujemy opisane przez Ciebie utrudnienia. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności opisanej w Twoim wniosku, zaproponujemy rozwiązanie alternatywne oraz uzasadnimy naszą decyzję.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek możesz:

 1. przesłać na adres:

ZGiKM GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań;

 1. złożyć w Sali Obsługi Klienta w godzinach jej pracy;
 2. umieścić w skrzynce podawczej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 (przy portierni);
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres: geopoz@geopoz.poznan.pl.

Skarga:

W przypadku gdy nie odpowiemy na Twoje zgłoszenie:

 1. w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy), albo
 2. w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym), albo
 3. z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– masz prawo do złożenia skargi na brak dostępności. Skargę należy złożyć do Prezesa Zarządu PFRON.

Na złożenie skargi masz 30 dni. Termin ten liczony jest od dnia, w którym upłynęło 14 dni lub 2 miesiące, albo od dnia otrzymania od nas zawiadomienia o tym, że nie możemy zapewnić wskazanej dostępności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej

Możesz również złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Kto może złożyć wniosek?

Każda osoba może złożyć wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych GEOPOZu lub elementów stron internetowych, lub ich udostępnienia za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Możesz skorzystać z wniosku, który przygotowaliśmy lub napisać swój i uwzględnić poniżej wymienione elementy.

We wniosku z żądaniem należy wpisać:

 1. Twoje dane (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail);
 2. preferowany sposób kontaktu z Tobą;
 3. stronę internetową lub jej element, które mają być dostępne cyfrowo;
 4. alternatywny sposobu dostępu do informacji.

Termin realizacji:

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W odpowiedzi podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego wniosku, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Złożenie wniosku:

Wniosek można:

 1. przesłać na adres:

ZGiKM GEOPOZ
ul. Gronowa 20
61-655 Poznań;

 1. złożyć w Sali Obsługi Klienta w godzinach jej pracy;
 2. umieścić w skrzynce podawczej na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 (obok portierni);
 3. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);
 4. przesłać pocztą elektroniczną na adres: geopoz@geopoz.poznan.pl.

Skarga:

W przypadku gdy:

 1. GEOPOZ nie odpowie na Twoje zgłoszenie w ciągu 7 dni lub 2 miesięcy lub odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu wskazanego w żądaniu, albo
 2. Odmówisz skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu do informacji

– masz prawo do złożenia do GEOPOZu skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej wskazanego elementu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Metadane

Data publikacji : 17.02.2022 00:00
Data modyfikacji : 03.03.2022 13:02
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kruk-Fafuła Dział Komunikacji i Informacji
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony

do góry