Dostępność

Tekst łatwy do czytania i zrozumienia (ETR)

logo, tekst łatwy do przeczytania, uśmiechnięta buźka nad kartką papieru

Informacja o działalności GEOPOZu

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ to w skrócie GEOPOZ.

GEOPOZ mieści się w Poznaniu  przy ulicy Gronowej 20.

GEOPOZ to miejska instytucja zajmująca się geodezją.

Dyrektorem GEOPOZu jest Aleksandra Zaława-Borowiak.

wykrzyknik

Najważniejsze zadania GEOPOZu:

  • sprawy geodezyjne i kartograficzne z Poznania,
  • prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania (w skrócie SIP) czyli bardzo dużego zbioru informacji o przestrzeni Poznania. SIP znajduje się w Internecie pod adresem: sip.poznan.pl,
  • wydawanie decyzji administracyjnych związanych z nieruchomościami.

Naszymi klientami są mieszkańcy Poznania, geodeci, rzeczoznawcy, projektanci, studenci.

słuchawka telefonu

Jak skontaktować się z GEOPOZem?

  • Strona WWW: geopoz.poznan.pl
  • E-mail: geopoz@geopoz.poznan.pl
  • Telefon: 61 8271 500
  • Sala Obsługi Klienta: ul. Gronowa 20 w Poznaniu

Metadane

Data publikacji : 18.11.2020 00:00
Data modyfikacji : 04.05.2022 11:11
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba udostępniająca informację:
Monika Roszak-Malanowicz
Osoba modyfikująca informację:
Dominika Sobol-Gotowska

Opcje strony

do góry