Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

https://bip.geopoz.poznan.pl/gpb/dla-osob-ze-szczegolnym/1364,Informacje-dla-osob-niepelnosprawnych.html
25.06.2024, 20:27

Informacja

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

 

 
Dzień dobry.
Witam na stronie internetowej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ.
GEOPOZ zajmuje się sprawami dotyczącymi geodezji i kartografii na obszarze Poznania. Tu załatwisz wypis, wyrys, mapę ewidencyjną, mapę zasadniczą, informację z rejestru cen i wartości nieruchomości i inne.
Zajmujemy się też sprawami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami, np. podziałami nieruchomości, opłatami adiacenckimi.
GEOPOZ prowadzi również System informacji Przestrzennej Miasta Poznania, który znajduje się pod adresem: http:/sip.poznan.pl/sip/
Zapraszamy.
 

 

Witam Państwa w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ. Nazywam się Iwona Kudłaszyk. Miło mi zawiadomić, że jesteśmy przygotowani do obsługi osób niepełnosprawnych, w tym głuchych i słabosłyszących. Nasi pracownicy znają język migowy i chętnie pomogą w załatwieniu sprawy. Prosimy, aby na 3 dni przed przyjściem do nas zawiadomili Państwo o chęci skorzystania z tłumacza języka migowego. Zapewniamy również skorzystanie z innych możliwości pomocy: poczty elektronicznej, e-mail, faksu oraz strony internetowej i BIP. Mieścimy się w Poznaniu, przy ulicy Gronowej 20. Przyjmujemy osoby w poniedziałek od 9.00 do 17.00, a od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00.
 
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW DANYCH I MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I
KARTOGRAFICZNEGO
 

 

Jedną ze spraw prowadzonych przez GEOPOZ jest udostępnianie zbiorów danych i materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokumenty, które można uzyskać to m.in.:

 • mapa ewidencji gruntów i budynków
 • mapa zasadnicza
 • dane z rejestru cen i wartości nieruchomości


Aby uzyskać dokumenty należy wypisać odpowiedni wniosek:

 • dla mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy zasadniczej – Formularz P + P3
 • dla rejestru cen i wartości nieruchomości – Formularz P + P4


Udostępnianie jest odpłatne. Wysokość opłaty umieszcza się na Dokumencie Obliczenia Opłaty (w skrócie: DOO).

Wnioski można składać:

 • Osobiście w Sali Obsługi Klienta GEOPOZu przy ul. Gronowej 20 w Poznaniu
 • Tradycyjną pocztą
 • Faksem pod numerem 61 8230 201
 • Przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, w formie dokumentu elektronicznego obowiązkowo opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym

Termin realizacji jest różny:

 • Dla arkusza mapy ewidencyjnej, zasadniczej w postaci nieelektronicznej wynosi do 10 dni
 • Dla mapy ewidencyjnej, zasadniczej w postaci elektronicznej wynosi do 20 dni
 • Dla rejestru cen i wartości nieruchomości do 10 dni

Działami prowadzącymi tę sprawę są:

 • Dział Udostępniania Danych Opisowych oraz Dział Udostępniana Danych Graficznych

Więcej informacji można uzyskać w internecie w naszym Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Sali Obsługi Klienta. Chętnie służymy pomocą.

Metadane

Data wytworzenia : 06.10.2020
Data publikacji : 14.10.2020 00:00
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Kudłaszyk
Osoba udostępniająca informację:
Aleksandra Jędrzejczak

Opcje strony