Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 06-04-2024 do 20-04-2024

publikacja
32
modyfikacja
8
skasowanie
0
Data Redaktor Akcja Zmiana
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_9_do_SWZ_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_8_do_SWZ_Wykaz_dostaw
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_7_do_SWZ_Oświacznenie_wykonawców_wspólnie_ubiegających
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_6_do_SWZ_Zastrzeżenie_tajemnica_przedsiębiorstwa
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_podmiotu_udostępniającego_zasoby
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_4_do_SWZ_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia_oraz_warunki
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_2_do_SWZ_Projekt_umowy
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_1_do_SWZ_-_Opis_przedmiotu_zamówienia
18.04.2024 18:46 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: SWZ_Ruter_brzegowy
18.04.2024 18:45 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie_o_zamówieniu
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_9_do_SWZ_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_8_do_SWZ_Wykaz_dostaw
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_7_do_SWZ_Oświacznenie_wykonawców_wspólnie_ubiegających
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_6_do_SWZ_Zastrzeżenie_tajemnica_przedsiębiorstwa
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_podmiotu_udostępniającego_zasoby
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_4_do_SWZ_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia_oraz_warunki
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_2_do_SWZ_Projekt_umowy
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_1_do_SWZ_-_Opis_przedmiotu_zamówienia
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: SWZ_Ruter_brzegowy
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Ogłoszenie_o_zamówieniu
18.04.2024 18:37 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
modyfikacja
18.04.2024 18:32 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
modyfikacja
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_9_do_SWZ_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_8_do_SWZ_Wykaz_dostaw
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_7_do_SWZ_Oświacznenie_wykonawców_wspólnie_ubiegających
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_6_do_SWZ_Zastrzeżenie_tajemnica_przedsiębiorstwa
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_podmiotu_udostępniającego_zasoby
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_4_do_SWZ_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia_oraz_warunki
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_2_do_SWZ_Projekt_umowy
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Zał_1_do_SWZ_-_Opis_przedmiotu_zamówienia
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: SWZ_Ruter_brzegowy
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie_o_zamówieniu
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_9_do_SWZ_Zobowiązanie_podmiotu_udostępniającego_zasoby
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_8_do_SWZ_Wykaz_dostaw
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_7_do_SWZ_Oświacznenie_wykonawców_wspólnie_ubiegających
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_6_do_SWZ_Zastrzeżenie_tajemnica_przedsiębiorstwa
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_5_do_SWZ_Oświadczenie_podmiotu_udostępniającego_zasoby
18.04.2024 18:30 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_4_do_SWZ_Oświadczenie_podstawy_wykluczenia_oraz_warunki
18.04.2024 18:29 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_3_do_SWZ_Formularz_ofertowy
18.04.2024 18:29 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_2_do_SWZ_Projekt_umowy
18.04.2024 18:29 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Zał_1_do_SWZ_-_Opis_przedmiotu_zamówienia
18.04.2024 18:29 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: SWZ_Ruter_brzegowy
18.04.2024 18:29 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Ogłoszenie_o_zamówieniu
18.04.2024 18:28 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie_o_zamówieniu
18.04.2024 18:28 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Ogłoszenie_o_zamówieniu
18.04.2024 18:28 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie_o_zamówieniu
18.04.2024 18:28 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
odpublikowanie
Załącznik: Ogłoszenie_o_zamówieniu
18.04.2024 18:27 Szymon Jokiel
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
18.04.2024 10:30 Emilia Mamet
modyfikacja
Kategoria: Dane do pobrania
18.04.2024 10:29 Emilia Mamet
publikacja
Załącznik: Działki ewidencyjne stan na 16-04-2024
Kategoria: Dane do pobrania
18.04.2024 10:28 Emilia Mamet
publikacja
Załącznik: Budynki ewidencyjne stan na 16-04-2024
Kategoria: Dane do pobrania
18.04.2024 10:27 Emilia Mamet
modyfikacja
Kategoria: Dane do pobrania
17.04.2024 14:24 Michał Straburzyński
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
Załącznik: Odpowiedź_17.04.2024
17.04.2024 08:38 Katarzyna Kruk-Fafuła
modyfikacja
Kategoria: Komunikaty
17.04.2024 06:42 Katarzyna Kruk-Fafuła
publikacja
Kategoria: Komunikaty
11.04.2024 13:54 Michał Straburzyński
redaktor w zakresie zamówień publicznych
publikacja
10.04.2024 12:10 Katarzyna Kruk-Fafuła
modyfikacja
Kategoria: Komunikaty
10.04.2024 12:09 Katarzyna Kruk-Fafuła
modyfikacja
Kategoria: Komunikaty
10.04.2024 11:59 Katarzyna Kruk-Fafuła
publikacja
Kategoria: Komunikaty
10.04.2024 11:52 Katarzyna Kruk-Fafuła
publikacja
Kategoria: Komunikaty
10.04.2024 11:52 Katarzyna Kruk-Fafuła
modyfikacja
Kategoria: Komunikaty
do góry