Ważne informacje

Zachęcamy do wcześniejszego umawiania wizyt w Sali Obsługi Klienta!  Prosimy o punktualne przybycie - nie wcześniej niż 15 minut przed zaplanowaną godziną. W przypadku spóźnienia powyżej 5 minut wizyta może zostać anulowana. Klienci umówieni przyjmowani są w pierwszej kolejności. 

Jak się umówić?

Jak obsługujemy klienta?

Obsługa w Sali Obsługi Klienta (wejście B) odbywa się:

 • w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 16.00,
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Obsługa przez pracowników merytorycznych odbywa się:

 • w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 14.00 (a po wcześniejszym indywidualnym umówieniu się do godziny 16.00),
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (a po wcześniejszym indywidualnym umówieniu się do godziny 15.00).

Obsługa telefoniczna we wszystkie dni do 15.00.

Jak zdalnie załatwić sprawę lub złożyć wniosek/pismo?

 • przez Portal Klienta, przez który można składać wnioski, opłacać i pobierać materiały, np. mapę zasadniczą lub ewidencyjną, zamówić i odebrać wypis i wyrys z egib,
 • inne nasze e-usługi,
 • poprzez ePUAP (opis spraw i przekierowanie do platformy e PUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka),
 • pocztą tradycyjną: Gronowa 20, 61-655 Poznań.
   

Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerami telefonów:

 • mapa zasadnicza (informacyjna, do warunków zabudowy): 61 8271 752,
 • wypis, wyrys z ewidencji gruntów i budynków, mapa ewidencyjna: 61 8271 620, 61 8271 885,
 • ujawnienia samodzielnych lokali: 61 8271 636,
 • koordynacja projektów: 61 8271 561,
 • numeracja porządkowa budynków, nazewnictwo ulic, itp.: 61 8271 625, 61 8271 719, 61 8271 692,
 • SIP: 61 8271 698, 61 8271 656, 61 8271 568,
 • podziały nieruchomości: 61 8271 624, 61 8271 869,
 • ochrona gruntów rolnych: 61 8271 732
 • zwroty, wywłaszczenia, odszkodowania nieruchomości: 61 8271 730, 61 8271 751,
 • opłaty adiacenckie, planistyczne: 61 8271 714, 61 8271 848, 61 8271 713,
 • odbiór zamówionych dokumentów: 61 8271 592, 61 8271 593,
 • w pozostałych sprawach: 61 8271 500
   

E-mail:

geopoz@geopoz.poznan.pl

Skrzynka Podawcza

Na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 (wejście B-Sala Obsługi Klienta) znajduje się Skrzynka Podawcza. Warto z niej korzystać, jeśli sprawa nie wymaga osobistego kontaktu z naszymi pracownikami. Skrzynka jest opróżniana codziennie po godzinach pracy Zarządu, a korespondencja rejestrowana z faktyczną datą wpływu.

do góry