Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Ważne informacje w czasie pandemii

Uwaga! 2 listopada Sala Obsługi Klienta będzie czynna od 9.30 do 15.30.

Ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną zmianie ulegają godziny obsługi w Sali Obsługi Klienta. W poniedziałki Sala będzie czynna od 9.00 do 16.00; a w pozostałe dni bez zmian: od 8.00 do 14.00.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów gorąco zachęcamy do skorzystania ze zdalnych form kontaktu z nami.

Jak zdalnie załatwić sprawę lub złożyć wniosek/pismo?

 • przez Portal Klienta, przez który można składać wnioski, opłacać i pobierać materiały, np. mapę zasadniczą lub ewidencyjną, zamówić i odebrać wypis i wyrys z egib,
 • inne nasze e-usługi,
 • poprzez ePUAP (opis spraw i przekierowanie do platformy e PUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka),
 • pocztą tradycyjną: Gronowa 20, 61-655 Poznań.
   

Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerami telefonów:

 • mapa zasadnicza (informacyjna, do warunków zabudowy): 61 8271 752,
 • wypis, wyrys z ewidencji gruntów i budynków, mapa ewidencyjna: 61 8271 611, 61 8271 885,
 • ujawnienia samodzielnych lokali: 61 8271 636,
 • koordynacja projektów: 61 8271 561,
 • numeracja porządkowa budynków, nazewnictwo ulic, itp.: 61 8271 625, 61 8271 719, 61 8271 692,
 • SIP: 61 8271 698, 61 8271 656, 61 8271 568,
 • podziały nieruchomości: 61 8271 624, 61 8271 869,
 • ochrona gruntów rolnych: 61 8271732
 • zwroty, wywłaszczenia, odszkodowania nieruchomości: 61 8271 730, 61 8271 751,
 • opłaty adiacenckie, planistyczne: 61 8271 714, 61 8271 848, 61 8271 713,
 • odbiór zamówionych dokumentów: 61 8271 592, 61 8271 593,
 • w pozostałych sprawach: 61 8271 500
   

E-mail:

geopoz@geopoz.poznan.pl

Sala Obsługi Klienta

Szanowny Kliencie! Dbajmy o siebie nawzajem. Przemyśl dwa razy, czy musisz zostać obsługiwany bezpośrednio.

W Sali Obsługi Klienta można załatwić zarówno sprawy GEOPOZu, jak i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego, zgodne z obowiązującym przepisami.Na terenie GEOPOZu i w całym budynku przy ul. Gronowej 20 wszystkich klientów obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy. Klienci, którzy nie będą mieli zakrytych ust i nosa, nie będą obsługiwani.
Powyższego obowiązku nie stosuje się w przypadku: dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:
 • całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
 • trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Sala jest czynna w poniedziałek od 9.30 do 15.30, od wtorku do piątku od 8.00 do 14.00.

Warto umówić się na wizytę przez Internet lub telefonicznie: 61 8271 534 (dla spraw GEOPOZu), 61 646 33 44 (dla spraw WGN-u UMP). W sprawach administracyjnych prosimy skontaktować się z pracownikiem prowadzącym sprawę w celu umówienia terminu wizyty.
 
Obsługa przez pracowników komórek merytorycznych odbywa się również w Sali: w poniedziałki w godzinach 9.30 - 15.30, a po wcześniejszym indywidualnym umówieniu się do godziny 16.00, natomiast w pozostałe dni w godzinach 8.00 – 14.00 i po wcześniejszym umówieniu się do godziny 15.00.

Skrzynka Podawcza

Na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 znajduje się Skrzynka Podawcza. Warto z niej korzystać, jeśli sprawa nie wymaga osobistego kontaktu z naszymi pracownikami.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia bieżących komunikatów.

do góry