Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Ważne informacje w czasie epidemii

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ wprowadził ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klienta. Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i troską o pracowników i klientów.

Osobiste załatwienie sprawy w Sali Obsługi Klienta jest możliwe jedynie po wcześniejszym umówieniu się.

Jak się umówić?

Obsługa w Sali Obsługi Klienta odbywa się w poniedziałki w godzinach 9.00 – 15.00, a w pozostałe dni w godzinach 8.00 – 14.00.

Szanowny Kliencie! Dbajmy o siebie nawzajem. Przemyśl dwa razy, czy musisz być obsługiwany bezpośrednio.

W Sali Obsługi Klienta można załatwić zarówno sprawy GEOPOZu, jak i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Poznania.

Zapewniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa sanitarnego, zgodne z obowiązującym przepisami. Na terenie GEOPOZu i w całym budynku przy ul. Gronowej 20 wszystkich klientów obowiązuje zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki. Klienci, którzy nie będą mieli zakrytych ust i nosa, nie będą obsługiwani.
Wyłączenia z obowiązku noszenia maseczek stosujemy według obowiązujących przepisów prawa.
W poczekalni obowiązuje limit osób oczekujących, dlatego prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi.

W sprawach administracyjnych prosimy skontaktować się z pracownikiem prowadzącym sprawę w celu umówienia terminu wizyty.

Zachęcamy do skorzystania ze zdalnych form kontaktu z nami.

Jak zdalnie załatwić sprawę lub złożyć wniosek/pismo?

 • przez Portal Klienta, przez który można składać wnioski, opłacać i pobierać materiały, np. mapę zasadniczą lub ewidencyjną, zamówić i odebrać wypis i wyrys z egib,
 • inne nasze e-usługi,
 • poprzez ePUAP (opis spraw i przekierowanie do platformy e PUAP, adres elektronicznej skrzynki podawczej: /geopoz/skrytka),
 • pocztą tradycyjną: Gronowa 20, 61-655 Poznań.
   

Jesteśmy do Waszej dyspozycji pod numerami telefonów:

 • mapa zasadnicza (informacyjna, do warunków zabudowy): 61 8271 752,
 • wypis, wyrys z ewidencji gruntów i budynków, mapa ewidencyjna: 61 8271 611, 61 8271 885,
 • ujawnienia samodzielnych lokali: 61 8271 636,
 • koordynacja projektów: 61 8271 561,
 • numeracja porządkowa budynków, nazewnictwo ulic, itp.: 61 8271 625, 61 8271 719, 61 8271 692,
 • SIP: 61 8271 698, 61 8271 656, 61 8271 568,
 • podziały nieruchomości: 61 8271 624, 61 8271 869,
 • ochrona gruntów rolnych: 61 8271732
 • zwroty, wywłaszczenia, odszkodowania nieruchomości: 61 8271 730, 61 8271 751,
 • opłaty adiacenckie, planistyczne: 61 8271 714, 61 8271 848, 61 8271 713,
 • odbiór zamówionych dokumentów: 61 8271 592, 61 8271 593,
 • w pozostałych sprawach: 61 8271 500
   

E-mail:

geopoz@geopoz.poznan.pl

Skrzynka Podawcza

Na parterze budynku przy ul. Gronowej 20 oraz na parterze Sali Obsługi Klienta znajdują się Skrzynki Podawcze. Warto z nich korzystać, jeśli sprawa nie wymaga osobistego kontaktu z naszymi pracownikami.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia bieżących komunikatów.

do góry